สมาคม-สมาชิก


Thai International Freight Forwarders Association

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย

ส่วนมาตราฐานเออีโอ สำนักมาตราฐานพิธีการและราคาศุลกากร

บริษัท เอซีเอ็ม เซอร์วิสเซส  จำกัด เป็นสาขาประจำประเทศไทยของ  ACM LIMITED ณ ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นสถาบัน
ผู้ให้การรับรองมาตรฐานสากล (Certification Body :CB) ที่ได้รับการรับรองจาก The United Kingdom Accreditation Service 
หรือ UKAS โดยบริษัทฯ ดำเนินการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐาน สากลต่าง ๆ อาทิ ISO 9001, 
ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001, ISO 29110 เป็นต้น และมีสาขาในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกกว่า 24 ประเทศ
ISO 9001 : 2015 Quality Management Systems

คลิก!! เช็คพิกัดศุลกากรได้ที่นี่

คลิก!! เช็ควันเรือเข้า

OVERSEAS PROJECT CARGO ASSOCIATIONPowered by MakeWebEasy.com