อุตสาหกรรม

ไม่ว่าคุณจะอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมไหน GTL พร้อมที่จะบริการ 

  • อุตสาหกรรมยานยนต์
  • อะไหล่ยานยนต์
  • สินค้าทั่วไป
  • ยาและเครื่องสำอาง
  • อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิค
  • อุตสาหกรรมอาหาร
  • การขนย้ายถิ่นที่อยู่
  • การขนย้ายสัตว์เลี้ยง
  • สิ่งของส่วนบุคคล

อุตสาหกรรมยานยนต์

สินค้าทั่วไป

ยาและเครื่องสำอาง

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิค

อุตสาหกรรมอาหาร

การขนย้ายถิ่นที่อยู่

การขนย้ายสัตว์เลี้ยง

ชิ้นส่วนและอะไหล่

สิ่งของส่วนบุคคล
Powered by MakeWebEasy.com